Политика рекламација

Уколико Корисник сматра да обрачун услуга није правилно извршен може поднети Провајдеру рекламацију у писаном облику, путем електронске поште, у року од 48 сати од пријема предрачуна или рачуна.

Корисник може поднети захтев за рекламацију на исти начин уколико је дошло до грешке у избору услуга или постоји други разлог због кога Корисник није у могућности да користи услугу.

У случају да Корисник приликом поруџбине погрешно унесе назив домена, након пријема уплате и обављене регистрације порученог назива домена, није могуће да се новац врати, уплата пренесе на регистрацију другог домена или да се исти преименује уколико је домен већ регистрован.

Корисник даје изричиту претходну сагласност и потврду да зна да губи право на одустанак од уговора, када Провајдер обави регистрацију порученог домена код надлежног регистра.

Одустајање од куповине и повраћај новца није могућ након плаћања поручених услуга. Повраћај новца је могућ само у случају да поручене услуге још увек нису активиране.

Након активације поручених услуга или обављење регистрације домена, повраћај новца више није могућ.

Провајдер неће уважити рекламације које су нејасне, непотпуне и поднете неблаговремено, као ни рекламације које нису поднете од стране Корисника или лица овлашћеног за заступање Корисника.