Изјава о ПДВ-у

ПДВ урачунат у цену и нема скривених трошкова.