Да бисте креирали FTP налог који ће те користити за размену фајлова користећи FTP клијент, потребно је прво да приступите вашем cPanel-у.
Упутство за приступ вашем хостинг налогу (cPanel-u) можете пронаћи на овом линку.
Унутар cPanel-a пронађите и приступите опцији “FTP Accounts” која се налази у секцији “Files” .

Креирање FTP налога на cPanel-у

УКада сте кликнули на опцију “FTP Accounts” , у делу “Add FTP Account” , у поље “Log In” упишите име налога који ће бити везан за један од ваших домена.

Креирање FTP налога на cPanel-у

Затим у поље “Domain” кроз падајући мени изаберите један од ваших домена, поддомена или додатних домена.

Креирање FTP налога на cPanel-у za izabrani domen

Следеће што је потребно да уредите је да дефинишете лозинку за нови налог, тако што у поље “Password” унесете жељену лозинку,

Креирање lozinke za FTP налог на cPanel-у

а затим исту лозинку поново унесете у поље испод “Password (Again)” .

Креирање lozinke za FTP налог на cPanel-у

Обратите пажњу на део под називом “Strength” где је графичким путем представљена снага лозинке.

Jacina lozinke FTP налога на cPanel-у

Да би ваша лозинка била прихваћена од стране система потребно је минимална јачина буде 65 (нумерички приказ у пољу не сме бити мањи од 65/100).
У делу “Directory” подесите путању односно директоријум у ком ће корисник налога имати могућност отпремања фајлова.

Креирање putanje za direktorijum FTP налога на cPanel-у

Опционо можете искористити опцију “Password Generator” помоћу које можете аутоматски да генеришете лозинку са прихватљивим нивоом сигурности.

Креирање lozinke FTP налога на cPanel-у

У пољу “Quota” имате могућност подешавања ограничења величине простора за FTP налог.

Kvota FTP налога на cPanel-у

На крају, кликните на плаво дугме “Create FTP Account” да бисте сачували унете параметре и креирали налог.

Креирање FTP налога на cPanel-у

Листа налога

Уколико је креирање налога успешно, креирани налог биће доступан у делу под називом “FTP Accounts” уз опције које вам омогућавају да за одређени налог промените лозинку, повећате или смањите квоту простора, преузмете конфигурациони фајл за подешавање одређених FTP клијената ( “ “CoreFTP” и “Cyberduck” ), као и опцију за брисање налога.

Lista FTP налога на cPanel-у