Да бисте креирали нову базу података потребно је прово да приступите вашем cPanel-у.
Упутство за приступ вашем хостинг налогу (cPanel-u) можете пронаћи на овом линку.

Koришћењем опције MySQL® Databases

Када сте приступили cPanel-у, у секцији “Databases” налази се опцијаMySQL® Databases” , на коју је потребно да кликнете како би вам се отворио прозор за креирање нове базе података.

Kreiranje baze podataka

Када сте кликнули на линк “MySQL® Databases” , отвориће вам се страна са идентичним насловом, где је потребно да у делу “Create New Database” , у пољу у продужетку префикса који је генерисан од стране система на основу вашег корисничког имена, упишите име нове базе података.

Kreiranje baze podataka

Када сте унели име за вашу нову базу, потребно је да кликнете на плаво дугме “Create Database” .

Kreiranje baze podataka

Када сте клинкули на плаво дугме “Create Database” , отвориће вам се нова страна која ће вам пружити информације о успешности креирања нове базе података.

Kreiranje baze podataka

Koришћењем опције MySQL® Database Wizard

Када сте приступили cPanel-у, у секцији “Databases” налази се опцијаMySQL® Database Wizard” , на коју је потребно да кликнете како би вам се отворио прозор за креирање нове базе података.

Kreiranje baze podataka

Када сте кликнули на линк “MySQL® Database Wizard” , отвориће вам се страна са идентичним насловом, где је потребно да у делу “Step 1: Create A Database” , у пољу у продужетку префикса који је генерисан од стране система на основу вашег корисничког имена, упишите име нове базе података.

Kreiranje baze podataka

Када сте унели нови назив за вашу нову базу података, потребно је да кликнете на плаво дугме “Next Step” да бисте наставили даље.

Kreiranje baze podataka

Кликом на плаво дугме “Next Step” отвориће вам се нова страна, у којој је потребно да креирате новог корисника базе података.
У поље “Username” у продужетку префикса који је генерисан од стране система на основу вашег корисничког имена, упишите име новог корисника базе података.

Kreiranje baze podataka

Након тога потребно је да дефинишете лозинку за новог корисника базе података.
У поље “Password” упишите лозинку

Kreiranje baze podataka

затим исту лозинку поново потврдите у пољу “Password (Again):” .

Kreiranje baze podataka

Обратите пажњу на јачину лозинке у пољу “” , где ће вам графички бити представљена јачина лозинке.

Kreiranje baze podataka

Да би ваша лозинка била прихваћена од стране система потребно је минимална јачина буде 65 (нумерички приказ у пољу не сме бити мањи од 65/100).
Опционо можете да изабере опцију “Password Generator” за аутоматско генерисање лозинке.

Kreiranje baze podataka

Креирање корисника коришћењем опције MySQL® Database Wizard

Након уноса имена новог корисника и креирања лозинке за нову базу података, потребно је да кликнете на плаво дугме “Create User” да бисте креирали новог корисника базе.

Kreiranje baze podataka

Кликом на плаво дугме “Create User” , отвориће вам се нова страна, где ће вам бити понуђене опције привилегија које је потребно да примените над новокреираним корисником.

Kreiranje baze podataka

Означите жељене привилегије кликом на квадратићима испред назива привилегија.

Kreiranje baze podataka

Уколико нисте сигурни које појединачне привилегије би највише одговарале вашим потребама, у том случају саветујемо вам да означите опцију “All Privileges“.

Kreiranje baze podataka

На крају кликните на плаво дугме “Next Step

Kreiranje baze podataka

Кликом на плаво дугме “Next Step” , ће вам се отворити нова страна са информацијом о успешности креирања базе и корисника.

Kreiranje baze podataka