Према тренутним правилима измена података о закупцу интернет домена (јул 2018. године) врши се на основу захтева тренутног закупца домена. У зависности од екстензије домена различита су и правила:

А) Промена података о закупцу интернет домена са интернационалним екстензијама као што су .com,. net, org, .biz, .info, .online, .pro, .club – тренутни закупац домена отвара картицу за подршку преко свог Еутелнет налога коме доставља нове податке (Упутство за приступ вашем Еутелнет налогу је објашњен на следећем линку, а процес постављања картице за подршку вам је објашњен на следећем линку). Нови подаци ће бити примењени у року од 24 сата по пријему захтева а најкасније првог радног дана. Ова промена података се за сада не наплаћује.

Б) Промена података о закупцу националних интернет домена као што су  .rs, .co.rs, .org.rs, .edu.rs, .in.rs, .срб, .pr.срб, .орг.срб, обр.срб према тренутним правилима РНИДС-а (Регистар националног интернет домена Србије), врши се на основу писмене сагласности тренутног и будућег закупца домена о наступајућој промени података о власништву над доменом.

Тренутни закупац домена отвара картицу за подршку преко свог Еутелнет налога, у којој обавештава компанију Еутелнет, као овлашћеног регистра за обављање послова регистрације националних .RS и .СРБ домена о промени података о закупцу интернет домена. (Упутство за приступ вашем Еутелнет налогу је објашњен на следећем линку, а процес постављања картице за подршку вам је објашњен на следећем линку)

По покретању захтева, систем шаље мејл са ауторизационим кодом актуелном регистранту (и мејл обавештење о покренутом поступку административном контакту уколико је тако дефинисано за овај домен).
Мејл са ауторизационим кодом садржи и пдф фајл – попуњен образац сагласности за пренос домена на новог регистранта.
Систем шаље и мејл са ауторизационим кодом будућем регистранту.
Такође, овлашћени регистар (Еутелнет) у чијој је надлежности домен, добија мејл обавештење да су регистрантима послата мејл обавештења са ауторизационим кодовима.
Да би се успешно извршио процес промене регистранта потребно је да и тренутни и нови регистрант одобре промену преко ауторизационих кодова, као и да тренутни регистрант овери документ сагласности и пошаље га фирми код које је домен регистрован.
Овлашћени регистар (Еутелнет) затим мора да отпреми оверену сагласност уз активан захтев и да потврди слање захтева РНИДС-у на одобравање, што ради на приказу захтева.

РНИДС затим проверава потпуност и техничку исправност поднетог захтева.
Ако поднети захтев не одговара прописаним правилима, одбија се.
Ако поднети захтев успешно прође проверу, успешно се завршава процес промене регистранта.
РНИДС посредством система за регистрацију шаље овлашћеном регистру информацију о успешно обављеној промени регистранта..

Ова промена података, према тренутним правилима РНИДС-а, се наплаћује у висини од 400,оо дин. плус ПДВ.