Додавање аддон домена

Да бисте започели додавање аддон домена прво је потребно да приступите вашем хостинг налогу (cPanel-u).
Упутство за приступ вашем хостинг налогу (cPanel-u) можете пронаћи на овом линку.
Када сте се улоговали у ваш cPanel, потребно је да у секцији “Domains” пронађите и кликните на опцију “Addon Domains” .

Dodavanje addon domena kroz Cpanel

Када сте кликнули на линк “Addon Domains” , отвориће вам се страна “Addon Domains” . Затим у поље “New Domain Name” унесите назив аддон домена.

Kreiranje addon domena kroz cPanel

Када сте уписали назив вашег аддон домена, у пољз “Subdomain” ће  аутоматски бити генерисано име за поддомен који ће бити додат ко префикс над главним (носећим) доменом вашег хостинг налога. Ово поље је обавезно и мора бити попуњено.

Kreiranje addon domena kroz cPanel

У пољу “Document Root” дефинишите путању, односно директоријум у ком ће бити смештени подаци за нови домен.

Kreiranje addon domena kroz cPanel

Опционо имате могућност креирања FTP налога за нови домен, уколико означите опцију “Create an FTP account associated with this Addon Domain” . Након тога појавиће вам се поља које је потребно попунити приликом креирања новог “FTP” налога.

Kreiranje FTP naloga za addon domen kroz cPanel

У поље “FTP Username” потребно је уписати корисничко име FTP налога који креирате.

Kreiranje FTP naloga za addon domen kroz cPanel

Затим у поље “Password” уписујете вашу лозинку,

Kreiranje lozinke za addon domen kroz cPanel

А у пољу “Password (Again)” потврђујете горе дефинисану лозинку у пољу “Password” .

Kreiranje lozinke za addon domen kroz cPanel

Обратите пажњу на поље “Strength” где је графички приказана јачина ваше нове лозинке и да би била прихваћена од стране система, потребно је да јачина буде у зеленој зони.

Kreiranje lozinke za addon domen kroz cPanel

На располагању вам је о опција “Password Generator” која служи за аутоматско генерисање лозинке.

Kreiranje lozinke za addon domen kroz cPanel

Проверите да ли сте све параметре исправно уписали и кликните на плаво дугме “Add Domain” .

Kreiranje addon domena kroz cPanel

Додавање поддомена

Да бисте започели додавање поддомена прво је потребно да приступите вашем хостинг налогу (cPanel-u).
Упутство за приступ вашем хостинг налогу (cPanel-u) можете пронаћи на овом линку.
Када сте се улоговали у ваш cPanel, потребно је да у секцији “Domains” пронађите и кликните на опцију “Subdomains“.

Kreiranje poddomena za domen kroz cPanel

Када сте кликнули на линк “Subdomain” , отвориће вам се страна “Subdomain” . Затим у поље “Subdomain” унесите назив поддомена који ће бити додат као префикс вашег домена.

Kreiranje poddomena za domen kroz cPanel

Испод, у пољу “Domain” у падајућем менију, изаберите доступни домен над којим ће бити додат поддомен.

Kreiranje poddomena za domen kroz cPanel

У пољу “Document Root” дефинишите путању, односно директоријум у ком ће бити смештени подаци за тај поддомен.

Definisanje putanje za poddomen kroz cPanel

Проверите да ли сте све параметре исправно уписали и кликните на плаво дугме “Create” .

Kreiranje poddomena za domen kroz cPanel

Када сте кликнули на плаво дугме “Create” , појавиће вам се нова страна која ће вас обавестити о успешности креирања поддомена.

Kreiranje poddomena za domen kroz cPanel

Додавање редирекција

Да бисте започели додавање редирекција прво је потребно да приступите вашем хостинг налогу (cPanel-u).
Упутство за приступ вашем хостинг налогу (cPanel-u) можете пронаћи на овом линку.
Када сте се улоговали у ваш cPanel, потребно је да у секцији “Domains” пронађите и уђите у опцију “Redirects” .

Dodavanje redirekcija kroz cPanel

Када сте кликнули на линк “Redirects” , отвориће вам се страна “Redirects” , где у пољу “Type” кроз падајући мени изаберите врсту редирекције, трајну “Permanent (301)” или привремену “Temporary (302)

Dodavanje redirekcija kroz cPanel

Трајна редирекција обавестиће посетиоце сајта путем интернет прегледача да ажурирају обележиваче страница које су повезане са преусмереном страницом. 

Привремена редирекција неће извршити ажурирање обележиваче страница посетиоцима сајта.

Када сте изабрали жељени тип редирекције, у пољу испод наслова “” такође у падајућем менију, имате могућност избора домена над којим желите да извршите редирекцију.

Dodavanje redirekcija kroz cPanel

Такође, уколико желите да извршите редирекцију над свим доменима, у том случају оставите обележену подразумевану опцију “**All Public Domains**“.

Уколико желите да редиректујете само одређену страну вашег сајта над изабраним доменом, у том случају, у пољу које је означено знаком “/” упишите URL који води ка жељеној страни сајта, али без вашег домена (то значи да није потребно додати vas.domen/ – него оно што се налази после “/” у URL стране коју желите да редиректујете).

Dodavanje redirekcija kroz cPanel

У поље  “Redirects to” , унесите назив домена, односно сајт или URL ка ком желите да редирекција буде извршена.

Dodavanje redirekcija kroz cPanel

Затим у делу “www. redirection:” изаберите једну од 3 доступне опције које су везане за редирекцију сајта односно домена са префиксом “www.

Dodavanje redirekcija kroz cPanel

Only redirect with www.” – Редирекција се обавља само уколико је уписан префикс “www.

Dodavanje redirekcija kroz cPanel

Redirect with or without www.” – Редирекција се обавља са и без префикса “www.

Dodavanje redirekcija kroz cPanel

Do Not Redirect www.” – Редирекција неће бити обављена уколико је уписан префикс “www.

Dodavanje redirekcija kroz cPanel

Уколико обележите опцију “Wild Card Redirect” , извршиће редирекцију свих фајлова унутар директоријума ка истим фајловима у редиректованом директоријуму.

Dodavanje redirekcija kroz cPanel

Да би сачували све измене које сте претходно унели, потребно је да кликнете на плаво дугме “Add” како бисте сачували подешавања и активирали редирекцију.

Dodavanje redirekcija kroz cPanel